[بازی های پیش رو]

لیگ برتر نوجوانان کشور

تیم برد باخت امتیاز
1 فولاد خوزستان 0 0 0
2 ملی حفاری اهواز 0 0 0
3 نفت اهواز 0 0 0
4 نوجوانان پارس برازجان 0 0 0
5 شاهین بوشهر 0 0 0
6 فجر سپاسی شیراز 0 0 0

لیگ برتر نونهالان کشور

تیم برد باخت امتیاز
1 فولاد خوزستان 0 0 0
2 البدر بندر کنگ 0 0 0
3 استقلال بوشهر 0 0 0
4 نونهالان پارس برازجان 0 0 0
5 خلیج فارس شیراز 0 0 0
6 آریان اهواز 0 0 0
7 سهراب اهواز 0 0 0

لیگ برتر جوانان استان

تیم برد باخت امتیاز
1 ملوان بوشهر 0 0 1
2 شاهین اهرم 0 1 0

برنامه لیگ برتر نوجوانان کشور

برنامه لیگ برتر نونهالان کشور

برنامه لیگ برتر جوانان استان

اینستاگرام ما