تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 ملوان بوشهر 1 0 1 0 0 0 0 1
2 شاهین اهرم 1 0 0 1 0 3 -3 0