سهراب اهواز VS نونهالان پارس برازجان ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰ اختصاصی
نوجوانان پارس برازجان VS شاهین بوشهر ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰ تختی