سهراب اهواز VS نونهالان پارس برازجان ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۰ اختصاصی
نوجوانان پارس برازجان VS شاهین بوشهر ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰ تختی