تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 34 24 8 4 90 30 60 80
2 34 22 9 3 67 33 34 75
3 نوجوانان پارس برازجان 34 18 10 6 65 31 34 64
4 34 15 10 9 45 41 4 55
5 34 12 12 10 42 44 -2 48